Hoofdsponsors

Sponsors

Adverteerders

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geplaatst door op 30-08-2014 | Geen reacties

22 september 2014
20:00tot22:00

Op 22 september as. zal de Algemenen Ledenvergadering plaats vinden in de kantine van ons sportcomplex, aanvang 20:00u.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en binnengekomen stukken
 3. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag bestuurslid Jeugdzaken
 6. Jaarverslag penningmeester en kantine
 7. Verslag van kascommissie
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Vaststellen van de begroting
 10. PAUZE
 11. Uitreiking onderscheiding aan leden
 12. Verkiezing bestuursleden
  - Afgetreden : Lex Grotenhuis
  - Aftredend en herkiesbaar : P.J. Stormmesand
  Kandidaten kunnen worden voorgedragen tot twee weken voor de vergadering waarbij per kandidaat tenminste 10 leden deze kandidaat schriftelijk voordragen.
  De functie van een kandidaat die toetreedt tot het bestuur wordt vastgesteld in de eerste formele bestuursvergadering iom. de overige bestuurleden.
  Maw. men stelt zich kandidaat als bestuurslid en niet voor een functie.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Sponsors van harte uitgenodigd!

Geplaatst door op 26-08-2014 | Geen reacties

Beste sponsors,

Zaterdag 6 september bent u van harte uitgenodigd om de eerste wedstrijd van het seizoen van ons eerste elftal mee te beleven. Vanaf 14.00 uur bent welkom op ons sportpark. De A-selectie zal om 14.30 uur aantreden tegen DSV ’61. Vanaf 17.00 uur zal er live muziek zijn.

Gaarne begroeten wij u op 6 september!

Met sportieve groet,

De sponsorcommissie

Definitieve indeling trainingstijden en velden

Geplaatst door op 20-08-2014 | Geen reacties

Overzicht maandag en dinsdag

Overzicht woensdag en donderdag

Trainingen 5×5

Geplaatst door op 20-08-2014 | Geen reacties

De trainingen van de 5×5 beginnen op woensdag 3 september om 18.00 uur.

Mededeling van het bestuur

Geplaatst door op 17-08-2014 | Geen reacties

Voorthuizen, 17 augustus 2014.

Beste leden,

Om persoonlijke redenen heeft Lex Grotenhuis per direct het voorzitterschap en alle nevenactiviteiten bij VVOP neergelegd.
Als bestuur betreuren wij zijn beslissing.

Wij zullen op gepaste wijze afscheid nemen van Lex als voorzitter.
Onder zijn leiding zijn er veel zaken bij VVOP gerealiseerd.
Te denken valt onder andere aan het volledig vernieuwde sportcomplex op de Roelenengweg.

Onder zijn voorzitterschap heeft de vereniging vele sportieve successen gekend.
Het mooiste en duurzaamste wat er tijdens zijn bestuurlijke periode onder zijn leiding is ontstaan blijft ontegenzeggelijk het huidige sportcomplex.

Tot de ledenvergadering op de 22e september zullen wij als bestuur de zaken waarnemen.
Ondergetekenden zullen hun uiterste best doen om het gat wat is ontstaan zo goed mogelijk te vullen.

Peter-Jan, Nico, Miranda, Marcel, Cees, Machiel , Piet.

Voor vragen:  06-54353355

Contributie

Geplaatst door op 15-08-2014 | Geen reacties

Als je toestemming hebt gegeven voor het automatisch innen van je contributie dan zal dit binnenkort gebeuren.

De contributie is voor dit seizoen met 2 euro plus 0,9% verhoogd. Deze verhoging komt voort uit een hogere afdracht naar de KNVB en een indexering van 0,9%. Eventueel te veel betaalde contributie zal zo snel mogelijk worden teruggestort.

 

Het bestuur

Hoofdsponsors

Sponsors

Adverteerders