Uitnodiging: Algemene ledenvergadering - VVOP

Sponsors

Uitnodiging: Algemene ledenvergadering

5 oktober 2022 8:30


Onderstaand de uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering.

MAANDAG 21 NOVEMBER 2022 - AANVANG 20.00 UUR

AGENDA

 

1. Opening

2. Mededelingen en binnengekomen stukken

3. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag bestuurslid Jeugdzaken

6. Jaarverslag penningmeester en kantine

7. Verslag van kascommissie

8. Benoeming nieuwe kascommissie

 

PAUZE

 

9. Vaststellen van de begroting

10. Bekendmaking jubilarissen

11. Verkiezing bestuursleden

- Aftredend en herkiesbaar: Machiel Fledderus, Ramon Hoogebeen

Kandidaten kunnen worden voorgedragen tot 2 dagen voor de vergadering waarbij per kandidaat tenminste 30 leden deze kandidaat schriftelijk voordragen.

De functie van een kandidaat die toetreedt tot het bestuur wordt vastgesteld in de eerste formele bestuursvergadering iom. de overige bestuurleden. Maw. men stelt zich kandidaat als bestuurslid en niet voor een functie.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Nb. De verslagen van de vorige jaarvergadering en de jaarverslagen van de secretaris en bestuurslid Jeugdzaken kunnen vanaf 7 november 2022 as. worden opgevraagd via secretaris@vvop.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!