Sponsors

Sponsorplan

Sponsoring VVOP

 

01. Algemeen

 

VVOP – Voetballen Voor Ons Plezier – is een voetbalclub en voetbal is de sport die de leden bindt. Zij worden lid van de club om te voetballen en omdat ze zich thuis voelen bij deze vereniging dat onderdeel is van het dorp Voorthuizen. Voorthuizen bestaat uit 11000 inwoners.

VVOP heeft 850 leden.

VVOP brengt reeds vele jaren, van eind augustus tot eind juni, honderden mensen bij elkaar op het Sportpark “de Roeleneng” aan de Roelenengweg in Voorthuizen. Daar treffen voetballers, ouders, supporters en vrijwilligers elkaar om ieder op hun eigen manier te genieten van de voetbalsport als vrijetijdsbesteding. Voor zijn leden, van jong tot oud, worden activiteiten ontplooid om de gezelligheid en de binding aan de club te verhogen.

VVOP wil met een maximale inbreng van de eigen leden zo goed mogelijk presteren op

amateurniveau. Om deze ambitie in de toekomst zo goed mogelijk te waarborgen wordt veel aandacht besteed aan de jeugd. Aan elk lid worden zoveel mogelijk kansen geboden aansluitend bij zijn/haar talenten.

VVOP heeft een goede  naam en reputatie in het dorp en de omgeving.

  

02. Historie

De voetbalvereniging VVOP is op 23 april 1948 opgericht. De vereniging telt momenteel ca. 850 leden.

Vele Voorthuizenaren zijn in deze afgelopen jaren lid of betrokken geweest bij de club. Door de inzet van de vele vrijwilligers is VVOP een vereniging die een plaats heeft binnen Voorthuizen e.o. en nog steeds groeit met het aantal leden. Met beperkte middelen en mogelijkheden zijn in het verleden uitstekende prestaties geleverd. Momenteel speelt VVOP in de 2e klasse KNVB. Doelstelling is om door te groeien naar de status van stabiele tweede klasser.

 

03. Sponsoring biedt uitstekende mogelijkheden tot naamsbekendheid.

VVOP sponsor worden is gebruik maken van de bekendheid van de amateur voetbalclub in Voorthuizen,  onderdeel van gemeente Barneveld e.o.

Daarom richt VVOP zich op bedrijven binnen de gemeente Barneveld e.o. en op bedrijven die landelijk opereren met afzetgebied hebben binnen de regio. In het bijzonder denkt de club aan plaatselijke ondernemers die hun onderneming naamsbekendheid willen geven door te kiezen voor sponsoring, of omdat zij maatschappelijk betrokken zijn en een financiële bijdrage willen leveren aan een vereniging. Maar ook particulieren of ondernemers wiens zoon, dochter en/of een familielid bij VVOP voetbalt, kunnen een financiële bijdrage leveren aan de vereniging in de vorm van een door hen gewenste sponsoring.

Kortom, sponsoring betekent dus naamsbekendheid en draagt bij aan een positieve uitstraling van uw bedrijf die verbonden is met de voetbalclub VVOP. Een extra bijdrage wordt geleverd door publiciteit in de pers over VVOP om de naamsbekendheid van uw onderneming te vergroten dan wel te handhaven.

Tevens biedt VVOP een uitstekend netwerk voor nieuwe zakelijke en sociale contacten en om bestaande contacten te onderhouden.

 

04. Sponsoring en het beleid van de vereniging.

Het sponsorbeleid is er op gericht financiële middelen te verwerven die worden benut ten gunste van alle leden van de vereniging. Deze inkomsten zullen worden aangewend om verbeteringen door te voeren zoals de accommodatie, het organiseren van toernooien, aanschaf en verbeteren van materieel, voetbalkleding e.d.

Ook vinden we het belangrijk dat de jeugd wordt ondersteund. Tevens kan met deze extra financiële middelen de vereniging in staat gesteld worden om de uitstraling en het imago van VVOP te verbeteren.

Het sponsorbeleid is erop gericht om zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen en voorkeuren van sponsors en/of adverteerders.

 

05. Welke vormen van sponsoring kent VVOP?

A. Hoofdsponsor

De hoofdsponsor is bereid voor de termijn van minimaal 3 jaren VVOP te sponsoren voor

een daarvoor nader overeen te komen bedrag.

B. Subsponsors

De subsponsor is bereid voor de termijn van 3 jaren de gehele vereniging algemeen te

sponsoren, tegen een bedrag vanaf € 500,00 per jaar. De sub sponsoring kan bestaan uit

diverse mogelijkheden, waaronder reclameborden, een bijdrage in kleding, adverteren op de site enz. Uiteraard kan met al uw wensen rekening worden gehouden.

C. Elftalsponsor

De elftalsponsor is bereid voor een bepaalde termijn, één van de elftallen te sponsoren door hen te voorzien van kleding, tassen e.d. met sponsornaam. Uiteraard kan met al uw wensen rekening worden gehouden. De elftalsponsor dient tevens een jaarlijkse bijdrage van 200 euro aan VVOP bij te dragen. Immers de sponsor maakt gebruik van de goede reputatie van VVOP.

D. Reclameborden

D.1 Reclameborden langs het hoofdveld.

Deze adverteerders zijn bereid om voor een periode van minimaal 3 jaar een reclamebord te plaatsen rond het hoofdveld.

Borden van ca. 250x65 cm voor een periode van 3 jaar tegen betaling van respectievelijk € 200 of € 300 per seizoen.

De aanmaakkosten voor het bord komen voor rekening van de sponsor. Wij zullen met uw wensen betreffende de lay-out en uw logo rekening houden. Het bord blijft eigendom van de sponsor. Het onderhoud is voor rekening van VVOP. Tenzij in de overeenkomst anders wordt afgesproken.

D. Advertentie op de website van VVOP

Adverteerders kunnen voor een periode van minimaal 1 seizoen advertentieruimte kopen op de website met een doorlink. De kosten hiervoor bedragen € 100 per seizoen.

E. Donateur Club van 100

Het is voor iedereen mogelijk te laten zien dat men VVOP een warm hart toedraagt.

Dat is al mogelijk door de vereniging te ondersteunen door middel van een donatie.

Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van het bedrag.

Een van de andere mogelijkheden is de club 100. Zoals de naam al aangeeft bedraagt de

jaarlijkse bijdrage van 100 euro. Uw naam komt op het daarvoor bestemde bord en op

onze site.

F. Wedstrijdbal

De sponsor betaalt een bedrag van € 75 voor een wedstrijdbal tijdens een van de thuiswedstrijden  van VVOP 1. De naam van de balsponsor komt in de kantine te hangen en wordt omgeroepen tijdens de betreffende wedstrijd.

G. Sponsoring van activiteiten

Een sponsor is bereid een activiteit van VVOP te sponsoren tegen een daarvoor

overeengekomen bedrag. Sponsoring is al mogelijk vanaf € 25.

 

06. Plichten van VVOP t.a.v. sponsors

 

6.1 VVOP zal t.b.v. de hoofdsponsor:

- Zorg dragen voor handhaving van de exclusiviteit en continuïteit van de gebruikte

materialen.

- Zorg dragen voor de nodige publiciteit in de pers.

- Zorg dragen voor de aanschaf van kleding, tassen, reclameborden, advertentie(s) en het

bedrukken van de materialen

- Zorg dragen voor onderhoud, instandhouding en zo nodig vernieuwen van kleding,

reclamebord(en) en advertentie(s).

6.2 VVOP zal t.b.v. de subsponsor(s):

-  Zorg dragen voor de nodige publiciteit.

- Zorg dragen voor, indien gewenst, een van de hier volgende vormen van sponsoring, dan wel een combinatie hiervan: kleding, tassen, reclameborden, advertenties en het

bedrukken van materialen.

- Zorg dragen voor onderhoud, instandhouding en zo nodig vernieuwing van kleding,

reclameborden en advertenties.

6.3 VVOP zal t.b.v. de elftalsponsor(s):

- Zorg dragen voor aanschaf van de kleding e.d. en deze bedrukken.

- Zorg dragen voor de nodige publiciteit in de pers.

- Zorg dragen voor onderhoud, instandhouding en zo nodig vernieuwen van materialen.

- Zorg dragen voor het blijvende gebruik van de kleding bij wedstrijden door het

desbetreffende team.

6.4 VVOP zal t.b.v. de adverteerders:

- Verzorgen van de reclameborden en/of advertenties op de website van VVOP. De

lay-out zal worden aangeleverd door de adverteerder.

 

07. Wat een sponsor mag verwachten

7.1 De hoofdsponsor heeft recht op:

- Reclamebord van 5,0 meter aan het hoofdveld;

- Reclamevermelding in onze kantine;

- Artikel in krant ter promotie van sponsor;

- Gratis toegang wedstrijden/activiteiten van onze vereniging.

- Een advertentie op de website, te verzorgen door VVOP.

- Een voetbaltoernooi per jaar onder de sponsornaam.

7.2 De subsponsor heeft recht op:

- Het exclusieve recht tot reclamevoering op de kleding en/of tassen die niet vallen onder

het hoofdsponsorcontract en/of en combinatie van reclamevlakte zoals is afgesproken.

- Artikel in Regionale kranten ter promotie van sponsor;

- Een advertentie op de website, te verzorgen door VVOP.

7.3 De elftalsponsor heeft recht op:

- Het exclusieve recht tot reclamevoering op de kleding en/of tassen van de elftallen die

niet vallen onder het hoofdsponsorcontract.

- Artikel in Regionale kranten ter promotie van sponsor;

7.4 De adverteerder heeft recht op:

- Een combinatie van reclamevlakte zoals is afgesproken.

7.5 De donateur 100 euro club heeft recht op:

- Vermelding op het bord van 100 euro club.

7.6 De schenker van de wedstrijdbal heeft recht op:

- Publiciteit rond deze schenking.

Opmerkingen:

De sponsors zullen het contractueel vastgestelde bedrag voldoen binnen de termijn

die in overleg is overeen gekomen.

 

08. Waarom sponsoren?

VVOP heeft met haar historie een goede naam en grote achterban opgebouwd. Wij denken dat u door onze vereniging te sponsoren precies in de roos prikt om uw naamsbekendheid te vergroten en/of te handhaven in Voorthuizen e.o. Onze vereniging wordt gekenmerkt door stabiliteit en een gestage groei in het leden aantal en zal alles in het werk stellen om met uw belangen zo goed mogelijk om te gaan. Jaarlijks bieden wij een aantal sponsoractiviteiten aan waarbij u in de gelegenheid bent om met uw collega sponsoren te communiceren Bij ons staan sportiviteiten goed presteren hoog in het vaandel, kenmerken die ook in uw bedrijf belangrijke waarden zijn. VVOP is een familievereniging met diverse contacten in de regionale pers en zakenwereld.

 

09. Samenvatting sponsortarieven

 

10. Contact

Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze vereniging heeft dat u besluit sponsor te worden van VVOP Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie via email: sponsoring@vvop.nl

Wij maken graag een afspraak om de sponsormogelijkheden met u te bespreken.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!